+ 49 151 58585813 info@epoxystylecoat.com
EPOXY STYLE COAT - ВАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ПРЕМИУМ ЕПОКСИЙНА СМОЛА
epoxy style coatepoxy style coatepoxy style coat
0

Условия за ползване

Условия за ползване

 

 1. ОБХВАТ

За всички поръчки чрез нашия онлайн магазин от потребители и предприемачи се прилагат следните условия.

 

Потребителите са всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да бъдат преобладаващо приписани на техните търговски или самостоятелни дейности. Предприемачът е физическо или юридическо лице или юридическо лице, което действа в хода на правна сделка при упражняване на своята търговска или независима професионална дейност.

 

За предприемачите се прилага следното: Ако предприемачът използва противоречиви или допълнителни общи условия, валидността им се отхвърля; те стават част от договора само ако изрично сме се съгласили с това.

 

 1. ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОРЕКЦИЯ

Договорът за покупка се сключва с Sebastian Goy, epoxy style coat.

 

Чрез поставянето на продуктите в онлайн магазина ние правим обвързваща оферта за сключване на договор за тези продукти. Можете да вмъкнете нашите продукти първоначално предложените в кошницата по всяко време да коригирате вашия вход, преди да подадете задължителен ред с помощта на мястото, предвидено в процеса на поръчка и обяснени Proofing Tools. Договорът се сключва чрез приемане на офертата за стоките, съдържащи се в кошницата за пазаруване, като кликнете върху бутона за поръчка. Веднага след изпращането на поръчката ще получите потвърждение по електронната поща.

 

 1. ЕЗИК НА ДОГОВОРА, СЪХРАНЕНИЕ НА ТЕКСТ НА ДОГОВОРА

Наличните езици за сключване на договора: немски, английски, френски, холандски, испански, италиански, полски

 

Запазваме текста на договора и ви изпращаме данните за поръчката и нашите условия в текстова форма. От съображения за сигурност текстът на договора вече не е достъпен в Интернет.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

В допълнение към посочените цени на продуктите, могат да се прилагат разходи за доставка. Можете да разберете повече за възможните разходи за доставка в офертите.

 

По принцип имате възможност да вземете в epoxy style coat, Sebastian Goy, Broicher Str. 296, 52146 Würselen, Германия през следните работни часове: само след консултация и уговорка

 

Ние не доставяме до станции за пакетиране.

 

 1. ПЛАЩАЙТЕ

В нашия магазин винаги можете да използвате следните начини на плащане:

 

Кредитна карта

Когато правите поръчката, предоставяте данни за кредитната си карта. След легитимацията ви като легитимен притежател на карта, платежната транзакция се извършва автоматично и вашата карта се дебитира.

 

PayPal

В процеса на поръчка ще бъдете пренасочени към уебсайта на онлайн доставчика PayPal. За да можете да платите сумата на фактурата чрез PayPal, трябва да се регистрирате там или първо да се регистрирате, да узаконите с данните си за достъп и да ни потвърдите инструкцията за плащане. След като направим поръчката в магазина, молим PayPal да инициира платежната транзакция. Платежната транзакция се извършва автоматично от PayPal веднага след това. Ще получите повече информация по време на процеса на поръчка.

 

Веднага от Кларна

След като направите поръчката, ще бъдете препратени към уебсайта на онлайн доставчика Sofort GmbH. За да можете да платите сумата по фактурата незабавно, трябва да имате активирана банкова сметка за онлайн банкиране, да се легитимирате съответно и да потвърдите платежното нареждане до нас. Ще получите повече информация по време на процеса на поръчка. Платежната транзакция ще бъде извършена веднага след това и Вашата сметка ще бъде дебитирана.

 

Apple Pay

За да можете да платите сумата на фактурата чрез Apple Pay, трябва да използвате браузъра „Safari“, да сте регистрирани при доставчика на услуги на Apple, да сте активирали функцията Apple Pay, да се идентифицирате с данните си за достъп и да потвърдите платежното нареждане. Платежната транзакция се извършва веднага след подаване на поръчката. Ще получите повече информация по време на процеса на поръчка.

 

Google Pay

За да можете да платите сумата на фактурата чрез Google Pay, трябва да сте регистриран при доставчика на услуги Google, да сте активирали функцията Google Pay, да се идентифицирате с данните си за достъп и да потвърдите инструкцията за плащане. Платежната транзакция се извършва веднага след подаване на поръчката. Ще получите повече информация по време на процеса на поръчка.

 

Shopify плащания

Маестро; Плащане в магазина; eps трансфер; идеален; Банконтакт -> Плащането се извършва при направена поръчка

 

 1. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ

Потребителите имат законовото право на отказ, както е описано в политиката за анулиране. Предприемачите не получават доброволно право на отказ.

 

 1. ТРАНСПОРТНИ ЩЕТИ

Следното се отнася за потребителите: Ако стоките се доставят с очевидни транспортни повреди, моля, оплачете се за такива грешки на доставчика възможно най-скоро и незабавно се свържете с нас. Ако не подадете жалба или не се свържете с нас, няма последици за вашите правни претенции и тяхното изпълнение, по-специално вашите гаранционни права. Те обаче ни помагат да предявим собствени претенции към превозвача или транспортната застраховка.

 

 1. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИИ

Освен ако не е изрично договорено друго, се прилага законовата отговорност за дефекти.

Следното се отнася за покупката на употребявани стоки от потребителите: ако дефектът възникне една година след доставката на стоките, исковете за дефекти се изключват. Дефектите, които възникват в рамките на една година от доставката на стоките, могат да бъдат заявени в рамките на законовия срок от две години от доставката на стоките.

За предприемачите давностният срок за искове за дефекти в новопроизведени изделия е една година от прехвърлянето на риска. Продажбата на употребявани стоки се извършва без никаква гаранция. Законовите давностни срокове за правото на регрес съгласно § 445a BGB остават незасегнати.

По отношение на предприемачите споразумение за състоянието на стоките се разбира само като собствена информация и описания на продуктите на производителя, включени в договора; Ние не носим отговорност за публични изявления, направени от производителя или други рекламни изявления.

Ако доставените стоки са дефектни, ние първоначално предоставяме на предприемачите, по наше усмотрение, гаранция чрез поправка на дефекта (ремонт) или чрез доставка на дефектна стока (замяна).

Горните ограничения и съкратените срокове не се отнасят до искове за вреди, причинени от нас, от нашите законни представители или представители на представители

 • в нарушение на живота, тялото или здравето
 • в случай на умишлено или грубо нехайно нарушение на задължението, както и злонамереност
 • в случай на нарушаване на съществени договорни задължения, изпълнението на които позволява да се извърши правилното изпълнение на договора на първо място и на чието спазване договорният партньор може редовно да разчита (кардинални задължения)
 • като част от обещание за гаранция, ако е уговорено, или
 • доколкото е отворен обхватът на Закона за отговорността за продукта.

Информация за всички допълнителни гаранции, които могат да се прилагат, и техните точни условия могат да бъдат намерени с продукта и на специални информационни страници в онлайн магазина.

 

 

Обслужване на клиенти: Можете да се свържете с нашето обслужване на клиенти за въпроси, оплаквания и оплаквания в работни дни от 9:00 до 17:00 на телефон +49 (0) 2403-8300351 и по имейл на customerservice@epoxystylecoat.com

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

Винаги сме отговорни без ограничение за искове, дължащи се на вреди, причинени от нас, от нашите законни представители или представители на агенти

 • в нарушение на живота, тялото или здравето
 • в случай на умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията
 • с обещание за гаранция, доколкото е договорено, или
 • доколкото е отворен обхватът на Закона за отговорността за продукта.

В случай на нарушение на съществени договорни задължения, чието изпълнение е от съществено значение за правилното изпълнение на договора и за спазването на което договорният партньор може редовно да разчита (кардинални задължения) поради лека небрежност от страна на нас, нашите законни представители или нечестни агенти, размерът на отговорността е този, който е бил предвиден в момента на сключване на договора Ограничени щети, появата на които обикновено може да се очаква.

В допълнение, исковете за обезщетение са изключени.

 

 

 1. КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

Подадохме следните кодекси за поведение:

- Осигуряване на качеството на ProvenExpert

- https://www.provenexpert.com/de-de/qualitaetssicherung/

 

 

 1. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (ОС), която можете да намерите тук [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Нито сме длъжни, нито желаем да участваме в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Ако сте предприемач, тогава германското законодателство се прилага при изключване на закона за покупката на ООН.

 

 

Правила и условия, създадени сrechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември
Няма достатъчно налични артикули. Остава само [max].
Преглед на списъка с желанияПремахване от списъка с желания
Пазаруване

Кошницата е празна.

Return To Shop

Добавете справка за поръчка Редактиране на бележка за поръчката
Оценявам корабоплаването
Добавете талон

Оценявам корабоплаването

Добавете талон

Кодът на талона работи на страницата за плащане