+ 49 151 58585813 info@epoxystylecoat.com
EPOXY STYLE COAT - ВАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ПРЕМИУМ ЕПОКСИЙНА СМОЛА
epoxy style coatepoxy style coatepoxy style coat
0

datenschutz

Защита на лични данни

 

Отговорна за обработката на данни е:

Sebastian Goy

Jägerspfad 27a

52249 Eschweiler

Германия

info@epoxystylecoat.com

 

Телефон: +49 (0) 2403 - 8300351

 

Благодарим Ви за проявения интерес към нашия онлайн магазин. Защитата на вашата поверителност е много важна за нас. По-долу ви информираме подробно за обработката на вашите данни.

 

  1. ДОСТЪП ДАННИ И ХОСТИНГ

Можете да посетите нашия уебсайт, без да давате никаква лична информация. При всяко извикване на уебсайт уеб сървърът автоматично записва само така наречения файл на регистрационния файл на сървъра, който съдържа например името на заявения файл, вашия IP адрес, датата и часа на разговора, количеството прехвърлени данни и доставчика на запитването (данни за достъп) и документира обаждането. Тези данни за достъп се оценяват изключително с цел осигуряване на безпроблемна работа на сайта и подобряване на нашата оферта. Това служи за защита на нашите предимно легитимни интереси в правилното представяне на нашата оферта в съответствие с член 6, параграф 1 S. 1, буква f от GDPR. Всички данни за достъп ще бъдат изтрити не по-късно от седем дни след края на посещението ви в уебсайта.

 

1.1 ХОСТИНГ

Услугите за хостинг и показване на уебсайта се предоставят частично от нашите доставчици на услуги като част от обработката от наше име. Освен ако не е посочено друго в настоящата декларация за защита на данните, всички данни за достъп и всички данни, събрани във формулярите, предоставени на този уебсайт, се обработват на техните сървъри. Ако имате въпроси относно нашите доставчици на услуги и основата на нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните.

 

Нашите доставчици на услуги се намират в следните държави, за които Европейската комисия е определила подходящо ниво на защита на данните чрез резолюция: Канада

 

1.2 МРЕЖА ЗА ДОСТАВКА НА СЪДЪРЖАНИЕ

За целите на по-краткото време за зареждане използваме така наречената мрежа за доставка на съдържание („CDN“) за някои оферти. С тази услуга съдържанието, например големи медийни файлове, се доставя чрез регионално разпределени сървъри на външни доставчици на CDN услуги. Следователно данните за достъп се обработват на сървърите на доставчиците на услуги. Нашите доставчици на услуги работят за нас като част от обработката на поръчки. Ако имате въпроси относно нашите доставчици на услуги и основата на нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните.

 

Нашите доставчици на услуги се намират в следните държави, за които Европейската комисия е определила подходящо ниво на защита на данните чрез резолюция: Канада

 

  1. ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДОГОВОРИ, КОНТАКТИ И ОТВАРЯНЕ НА КЛИЕНТСКА СМЕТКА

Ние събираме лични данни, ако доброволно ни ги предоставите като част от вашата поръчка или когато се свържете с нас (напр. Използвайки формата за контакт или имейл). Задължителните полета са маркирани като такива, тъй като в тези случаи се нуждаем от данните, за да обработим договора или да обработим вашия контакт и не можете да изпратите поръчката или контакт без тях. Кои данни се събират, може да се види от съответните формуляри за въвеждане. Ние използваме данните, които сте предоставили, за обработка на договори и за обработка на вашите запитвания в съответствие с член 6, параграф 1 S. 1, буква б) GDPR.

Ако сте дали съгласието си за това в съответствие с член 6, параграф 1, точка 1, буква А) от GDPR, като решите да отворите клиентска сметка, ние ще използваме вашите данни с цел откриване на клиентска сметка. Допълнителна информация за обработката на вашите данни, по-специално за прехвърлянето към нашите доставчици на услуги с цел обработка на поръчки, плащане и доставка, можете да намерите в следващите раздели на тази декларация за защита на данните. След като договорът бъде напълно обработен или акаунтът на клиента ви е изтрит, вашите данни ще бъдат ограничени за по-нататъшна обработка и ще бъдат изтрити след изтичане на сроковете за съхранение съгласно данъчното и търговското законодателство в съответствие с член 6, параграф 1, точка 1, буква c GDPR, освен ако изрично не поискате допълнително използване Вие сте дали съгласието си за данните си в съответствие с член 6, параграф 1, S. 1, буква А), или си запазваме правото да използваме данни извън това, което е разрешено от закона и за което ще ви информираме в тази декларация. Изтриването на вашия клиентски акаунт е възможно по всяко време и може да стане или чрез изпращане на съобщение до опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните, или чрез използване на функция, предоставена в клиентския акаунт.

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТОКИ

Използваме системи за контрол на запасите от външни доставчици на услуги, за да обработваме поръчки и договори. Нашите доставчици на услуги работят за нас като част от обработката на поръчки. Ако имате някакви въпроси относно нашите доставчици на услуги и основата на нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните.

 

  1. ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ДОСТАВКА

За изпълнение на договора в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, лит.

 

ТРАНСФЕР НА ДАННИ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СПОРТНА УСЛУГА ЗА ЦЕЛ НА НОТИФИКАЦИЯТА НА ПРЕВОЗАТА

Ако сте ни дали изричното си съгласие за това по време на или след вашата поръчка, ние ще препратим вашия имейл адрес и телефонен номер до избрания доставчик на услуги за доставка на базата на това в съответствие с член 6, параграф 1 S. 1 букв. Доставката може да се свърже с вас с цел уведомяване за доставка или координация.

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращане на съобщение до опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните, или директно до доставчика на транспортни услуги на посочения по-долу адрес за контакт. След оттегляне ще изтрием данните, които сте предоставили за тази цел, освен ако изрично не сте дали съгласие за по-нататъшно използване на вашите данни или си запазваме правото да използваме данни извън това, което е разрешено от закона и за което ще ви информираме в тази декларация.

 

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG

GLS Германия-Щрасе 1 - 7

DE-36286 Нойщайн

Германия

 

United Parcel Service Deutschland S.à rl & Co. OHG

Görlitzer Strasse 1

41460 Neuss

Германия

 

Bonus Logistic GmbH

Мария-Кюри-Щрасе 21

53359 Райнбах

Германия

 

  1. ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПЛАЩАНЕ

Когато обработваме плащания в нашия онлайн магазин, ние работим заедно с тези партньори: доставчици на технически услуги, кредитни институции, доставчици на платежни услуги.

 

4.1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА ОБРАБОТКА НА СДЕЛКИ

В зависимост от избрания начин на плащане, ние предаваме данните, необходими за обработка на платежната транзакция, на нашите доставчици на технически услуги, които работят за нас в контекста на обработката на поръчки, или на възложените кредитни институции или на избрания доставчик на платежни услуги, доколкото това е необходимо за обработка на плащането. Това служи за изпълнение на договора в съответствие с член 6, параграф 1 S. 1, буква б) GDPR. В някои случаи доставчиците на платежни услуги сами събират данните, необходими за обработка на плащането, напр. Б. на вашия собствен уебсайт или чрез техническа интеграция в процеса на поръчка. В това отношение се прилага декларацията за защита на данните на съответния доставчик на платежни услуги.

Ако имате някакви въпроси относно нашите партньори за обработка на плащания и основата на нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните.

 

4.2 ОБРАБОТКА НА ДАННИ ЗА ЦЕЛ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА НАШИТЕ ПРОЦЕСИ НА ПЛАЩАНЕ

Ако е необходимо, ние предоставяме на нашите доставчици на услуги допълнителни данни, които те използват заедно с данните, необходими за обработка на плащането като наши договорни обработващи с цел предотвратяване на измами и оптимизиране на нашите платежни процеси (например фактуриране, обработка на оспорени плащания, поддръжка за счетоводство). Съгласно член 6, параграф 1 S. 1, буква f от ОРЗД, това служи за защита на нашите законни интереси, които са преобладаващи в контекста на претегляне на интересите, за нашата защита срещу измами и за ефективно управление на плащанията.

 

4.3 ИДЕНТИЧНОСТ И КРЕДИТНА ПРОВЕРКА ПРИ ИЗБОР НА УСЛУГИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА KLARNA

Klarna Платете сега (директен дебит)

Ако изберете платежните услуги на Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Швеция (наричана по-долу Klarna), ние искаме вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1 S. 1, буква a от GDPR, че ни е разрешено да предаваме данните, необходими за обработката на плащането и проверка на самоличността и кредита на Klarna. В Германия кредитните агенции, посочени от Klarna в декларацията за защита на данните [https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy], могат да се използват за проверка на самоличността и кредита. Klarna използва получената информация за статистическата вероятност от неизпълнение на плащането за балансирано решение относно установяването, изпълнението или прекратяването на договорните отношения. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите съобщение до опцията за контакт, посочена в тази декларация за защита на данните. В резултат на това може вече да не можем да ви предложим определени опции за плащане. Можете да оттеглите съгласието си за това използване на лични данни по всяко време пред Klarna.

 

  1. РЕКЛАМА ПО ИМЕЙЛ

5.1 ИМЕЙЛ БЮЛЕТИН С РЕГИСТРАЦИЯ

Ако се регистрирате за нашия бюлетин, ние използваме необходимите за това данни или предоставени отделно от вас, за да ви изпращаме редовно нашия имейл бюлетин въз основа на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1 S. 1 lit. a GDPR.

Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време и можете да изпратите съобщение до опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните, или да използвате връзка, предоставена в бюлетина. След отписване, ние ще изтрием вашия имейл адрес от списъка с получатели, освен ако изрично не сте дали съгласие за по-нататъшно използване на вашите данни или си запазваме правото да използваме данни извън това, което е разрешено от закона и за което ще ви информираме в тази декларация.

 

5.2 ИЗПРАЩАНЕ НА БЮЛЕТИН

Бюлетинът може да бъде изпратен и от нашите доставчици на услуги като част от обработката от наше име. Ако имате някакви въпроси относно нашите доставчици на услуги и основата на нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните.

 

Нашите доставчици на услуги са базирани в тези държави: САЩ Няма решение за адекватност на Европейската комисия за тези държави. Нашето сътрудничество с вас се основава на следните гаранции: Стандартни клаузи за защита на данните на надзорен орган

 

Нашите доставчици на услуги се намират в следните държави, за които Европейската комисия е определила подходящо ниво на защита на данните чрез резолюция: Канада

 

5.3 ИЗПРАЩАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА ОЦЕНКА ПО ИМЕЙЛ

Ако сте ни дали изричното си съгласие за това по време на или след вашата поръчка в съответствие с член 6, параграф 1 S. 1, буква a от ОРЗД, ние ще използваме вашия имейл адрес за заявката, за да представим оценка на вашата поръчка чрез нашата използвана система за оценка. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращане на съобщение до опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните, или чрез връзка, предоставена за тази цел в искането за преглед.

 

Исканията за оценка могат да бъдат изпратени и от нашите доставчици на услуги като част от обработката от наше име. Ако имате някакви въпроси относно нашите доставчици на услуги и основата на нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните.

 

  1. БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

ГЛАВНА ИНФОРМАЦИЯ

За да направим посещението на нашия уебсайт привлекателно и да дадем възможност за използване на определени функции, ние използваме технологии, включително така наречените бисквитки на различни страници. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които автоматично се записват на вашето устройство. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват в края на сесията на браузъра, т.е. след като затворите браузъра си (така наречените сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на вашето устройство и ни позволяват да разпознаем вашия браузър при следващото ви посещение (постоянни бисквитки).

Използваме технологии, които са абсолютно необходими за използването на определени функции на нашия уебсайт (напр. Функция на количката за пазаруване). Тези технологии събират и обработват IP адреса, времето на посещението, информацията за устройството и браузъра и информация за използването на нашия уебсайт (напр. Информация за съдържанието на пазарската количка). В контекста на претегляне на интереси, това обслужва предимно легитимни интереси в оптимизирано представяне на нашата оферта в съответствие с член 6, параграф 1 S. 1 lit.

 

Също така използваме технологии за изпълнение на законовите задължения, на които сме подложени (например, за да можем да докажем съгласието си за обработката на личните Ви данни) и за уеб анализ и онлайн маркетинг. Допълнителна информация за това, включително съответното правно основание за обработка на данни, може да бъде намерена в следващите раздели на тази декларация за защита на данните.

 

Настройките на бисквитките за вашия браузър можете да намерите под следните връзки:

Microsoft Edge ™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] /

Safari ™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / 

Chrome ™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] /

Firefox ™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] /

Opera ™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

 

Ако сте дали съгласие за използването на технологиите в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква a от ОРЗД, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите съобщение до опцията за контакт, описана в декларацията за защита на данните.

 

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЕБ АНАЛИЗ И РЕКЛАМА ЦЕЛИ

Ако сте дали съгласието си за това в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква GDPR, ние използваме следните бисквитки и други технологии на трети страни на нашия уебсайт. След целта и края на използването на съответната технология от нас, данните, събрани в този контекст, ще бъдат изтрити. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще. Можете да намерите повече информация за опциите си за анулиране в раздела „Бисквитки и други технологии“. За повече информация, включително основата за това как работим с всеки доставчик, вижте всяка технология. Ако имате някакви въпроси относно доставчиците и основата на нашето сътрудничество с тях, моля, използвайте опцията за контакт, описана в тази декларация за защита на данните.

 

7.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ НА GOOGLE

Използваме следните технологии от Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Информацията, която автоматично се събира от технологиите на Google за вашето използване на нашия уебсайт, обикновено се прехвърля на сървър, управляван от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ и се съхранява там. Няма решение за адекватност на Европейската комисия за САЩ. Нашето сътрудничество се основава на стандартни клаузи за защита на данните на Европейската комисия. Ако вашият IP адрес е събран с помощта на технологии на Google, той ще бъде съкратен чрез активиране на IP анонимизацията, преди да бъде запазен на сървърите на Google. Пълният IP адрес се предава само на сървър на Google и се съкращава там в изключителни случаи. Освен ако не е посочено друго за отделните технологии, обработката на данните се извършва въз основа на споразумение, сключено за съответната технология между съвместно отговорни страни в съответствие с чл.26 GDPR. Можете да намерите повече информация за обработката на данни от Google в информацията за защита на данните на Google [https://policies.google.com/privacy?hl=de].

 

GOOGLE ANALYTICS

За целите на анализа на уебсайта, данните на Google Analytics (IP адрес, час на посещение, информация за устройството и браузъра и информация за вашето използване на нашия уебсайт) се събират и съхраняват автоматично, от което се създават потребителски профили с помощта на псевдоними. Може да се използват бисквитки. Вашият IP адрес обикновено не се обединява с други данни на Google. Обработката на данните се извършва въз основа на споразумение за обработка на поръчки от Google.

 

РЕКЛАМИ НА GOOGLE

За рекламни цели в резултатите от търсенето с Google, както и на уебсайтовете на трети страни, при посещението на нашия уебсайт се задава така наречената бисквитка за ремаркетинг на Google, която автоматично се събира и обработва от данни (IP адрес, час на посещение, информация и информация за устройството и браузъра и информация Вашето използване на нашия уебсайт) и посредством псевдоним CookieID и въз основа на страниците, които сте посетили, позволява рекламиране въз основа на интереси. Всяка по-нататъшна обработка на данни ще се извърши само ако сте активирали настройката „персонализирано рекламиране“ в профила си в Google. В този случай, ако сте влезли в Google, докато посещавате нашия уебсайт, Google ще използва вашите данни заедно с данните на Google Analytics за създаване и дефиниране на списъци с целеви групи за ремаркетинг на различни устройства.

 

За анализ на уебсайтове и проследяване на събития използваме проследяването на реализациите на Google Ads, за да измерим последващото ви поведение при използване, когато сте стигнали до нашия уебсайт чрез реклама на Google Ads. За тази цел могат да се използват „бисквитки“ и се записват данни (IP адрес, час на посещение, информация за устройството и браузъра, както и информация за използването на нашия уебсайт въз основа на определени от нас събития като посещение на уебсайт или регистрация на бюлетин), от които се използват псевдоними Създават се потребителски профили.

 

GOOGLE RECAPTCHA

За да се предпази от злоупотреба с нашите уеб формуляри и срещу нежелана поща от автоматизиран софтуер (така наречените ботове), Google reCAPTCHA събира данни (IP адрес, час на посещение, информация за браузъра и информация за използването на нашия уебсайт) и използва т.нар. JavaScript и бисквитките анализират използването на нашия уебсайт. Освен това се оценяват и други бисквитки, съхранявани от услугите на Google във вашия браузър. Не се извършва четене или запазване на лични данни от полетата за въвеждане на съответния формуляр.

 

GOOGLE ШРИФОВЕ

За еднакво представяне на съдържанието на нашия уебсайт, данните (IP адрес, час на посещение, информация за устройството и браузъра) се събират от кода на скрипта „Google Fonts“, предава се на Google и след това се обработват от Google. Ние нямаме влияние върху тази последваща обработка на данни.

 

YOUTUBE ВИДЕО ПЛАГИН

За да интегрирате съдържание на трети страни, данните (IP адрес, час на посещение, информация за устройството и браузъра) се събират чрез видео приставката за видео в YouTube в разширения режим за защита на данните, който използваме, предава се на Google и след това се обработва от Google, само ако имате Възпроизвеждане на видео.

 

7.2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА FACEBOOK УСЛУГИ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА FIXBOOK PIXEL

Използваме Facebook Pixel като част от технологиите на Facebook Ireland Ltd [https://de-de.facebook.com/facebookdublin/]., Площад 4 Grand Canal, Дъблин 2, Ирландия („Facebook“). С пиксела във Facebook данните (IP адрес, час на посещение, информация за устройството и браузъра, както и информация за вашето използване на нашия уебсайт въз основа на определени от нас събития като посещение на уебсайт или регистрация на бюлетин) се събират и съхраняват автоматично, от които използвате потребителските профили се създават с псевдоними. Като част от така нареченото сравнение на разширените данни, хешираната информация също се събира и съхранява за целите на сравнението, с което могат да бъдат идентифицирани лица (например имена, имейл адреси и телефонни номера). За тази цел бисквитката автоматично се задава от пиксела на Facebook, когато посещавате нашия уебсайт, което автоматично позволява на вашия браузър да бъде разпознат, когато посещавате други уебсайтове с псевдоним CookieID. Facebook ще комбинира тази информация с други данни от вашия акаунт във Facebook и ще я използва за съставяне на отчети за дейността на уебсайта и за предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта, по-специално персонализирана и групова реклама.

Информацията, която автоматично се събира от технологиите на Facebook за вашето използване на нашия уебсайт, обикновено се прехвърля на сървър, управляван от Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA и се съхранява там. Няма решение за адекватност на Европейската комисия за САЩ. Ако прехвърлянето на данни в САЩ е наша отговорност, нашето сътрудничество се основава на стандартните клаузи за защита на данните на Европейската комисия. Можете да намерите повече информация за обработката на данни от Facebook в информацията за защита на данните на Facebook [https://de-de.facebook.com/policy.php].

 

ФАЙСБУК АНАЛИТИКА

Като част от Facebook Analytics, статистическите данни за дейностите на посетителите на нашия уебсайт се създават от данните, събрани с Facebook Pixel за вашето използване на нашия уебсайт. Обработката на данните се извършва въз основа на споразумение за обработка на поръчки от Facebook. Вашият анализ служи за оптимално представяне и маркетинг на нашия уебсайт.

 

ФЕЙСБУК ОБЯВИ

Използваме Facebook Ads, за да рекламираме този уебсайт във Facebook и други платформи. Ние определяме параметрите на съответната рекламна кампания; Facebook е отговорен за точното изпълнение, по-специално решението за поставяне на рекламите с отделни потребители. Освен ако не е посочено друго за отделните технологии, обработката на данни се извършва въз основа на споразумение между съвместно отговорни страни в съответствие с член 26 от ОРЗД. Съвместната отговорност е ограничена до събирането на данните и предаването им на Facebook Ireland. Последващата обработка на данни от Facebook Ireland не е обхваната от това.

 

Въз основа на статистическите данни за дейностите на посетителите на нашия уебсайт, създадени чрез Facebook Pixel, ние извършваме групова реклама във Facebook чрез Facebook Custom Audience, в която определяме характеристиките на съответната целева група. Като част от разширеното сравнение на данни (вж. По-горе), което се провежда за определяне на съответната целева група, Facebook действа като наш процесор.

 

Въз основа на псевдонимния идентификатор на бисквитки, зададен от Facebook Pixel, и данните, събрани за вашето поведение при използване на нашия уебсайт, ние работим с персонализирано рекламиране чрез Facebook Pixel Remarketing.

 

Чрез преобразуване на пиксели във Facebook измерваме вашето последващо поведение при използване за уеб анализ и проследяване на събития, ако сте стигнали до нашия уебсайт чрез реклама от Facebook Ads. Обработката на данните се извършва въз основа на споразумение за обработка на поръчки от Facebook.

 

7.3 ДРУГИ ДОСТАВЧИЦИ НА УЕБ АНАЛИЗ И УСЛУГИ ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

  1. Социалните медии

8.1 СОЦИАЛНИ ПЛУГИНИ ОТ FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST, ADDTHIS

Социалните бутони се използват от социалните мрежи на нашия уебсайт. Те са интегрирани в страницата само като HTML връзки, така че не се установява връзка със сървърите на съответния доставчик, когато посещавате нашия уебсайт. Ако кликнете върху някой от бутоните, уебсайтът на съответната социална мрежа се отваря в нов прозорец на вашия браузър.Там можете да натиснете бутона Харесване или Споделяне например.

 

8.2 НАШЕТО ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ФЕЙСБУК, INSTAGRAM, YOUTUBE, PINTEREST

Доколкото сте дали съгласието си на съответния оператор на социални медии в съответствие с чл. 6, ал. 1 S. 1, буква a от ОРЗД, вашите данни ще се събират автоматично за пазарни проучвания и рекламни цели в посочените по-горе социални медии, когато посетите нашето онлайн присъствие и се съхраняват, от които се създават потребителски профили с помощта на псевдоними. Те могат да се използват, например, за поставяне на реклами във и извън платформите, които вероятно отговарят на вашите интереси. Обикновено за това се използват бисквитки. Подробната информация за обработката и използването на данните от съответния оператор на социални медии, както и опция за контакт и свързаните с вас права и опции за настройка за защита на поверителността ви, могат да бъдат намерени в информацията за защита на данните на доставчиците, свързани по-долу. Ако все още имате нужда от помощ в това отношение, можете да се свържете с нас.

 

фейсбук [https://www.facebook.com/about/privacy/] е оферта от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook Ireland“) Информацията, която автоматично се събира от Facebook Ireland за вашето използване на нашето онлайн присъствие във Facebook, обикновено се изпраща на Facebook сървър , Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Калифорния 94025, САЩ и съхранявани там. Няма решение за адекватност на Европейската комисия за САЩ. Нашето сътрудничество се основава на стандартни клаузи за защита на данните на Европейската комисия. Обработката на данни при посещение на фен страница във Facebook се основава на споразумение между съвместно отговорни страни в съответствие с член 26 от ОРЗД. Допълнителна информация (информация за данни от Insights) можете да намерите тук [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

 

Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] е оферта от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook Ireland“) Информацията, която автоматично се събира от Facebook Ireland за вашето използване на нашето онлайн присъствие в Instagram, обикновено се изпраща на сървър на Facebook , Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Калифорния 94025, САЩ и съхранявани там. Няма решение за адекватност на Европейската комисия за САЩ. Нашето сътрудничество се основава на стандартни клаузи за защита на данните на Европейската комисия. Обработката на данни при посещение на фен страница в Instagram се основава на споразумение между съвместно отговорни страни в съответствие с член 26 от ОРЗД. Допълнителна информация (информация за данни от Insights) можете да намерите тук [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

 

youtube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] е оферта от Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Информацията, автоматично събрана от Google за вашето използване на нашето онлайн присъствие в YouTube, обикновено се прехвърля на сървър, управляван от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ и се съхранява там. Няма решение за адекватност на Европейската комисия за САЩ. Нашето сътрудничество се основава на стандартни клаузи за защита на данните на Европейската комисия.

 

Pinterest [https://about.pinterest.com/de/privacy-policy] е оферта от Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland („Pinterest“). Информацията, събрана автоматично от Pinterest за вашето използване на нашето онлайн присъствие в Pinterest, обикновено се предава на сървър на Pinterest, Inc., 505 Brannan St., Сан Франциско, Калифорния 94107, САЩ и се съхранява там. Няма решение за адекватност на Европейската комисия за САЩ. Нашето сътрудничество се основава на стандартни клаузи за защита на данните на Европейската комисия.

 

  1. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТАКТ И ВАШИТЕ ПРАВА

Като жертва имате следните права:

 

 * В съответствие с член 15 от ОРЗД ​​имате право да поискате информация за вашите лични данни, обработвани от нас, до степента, посочена в него;

 * В съответствие с чл.16 GDPR, правото незабавно да поиска коригиране на неверни или непълни лични данни, съхранявани от нас;

 * съгласно член 17 от ОРЗД ​​правото да поискате изтриване на личните ви данни, съхранявани от нас, освен ако по-нататъшна обработка * за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;

    * за изпълнение на законово задължение;

    * по съображения от обществен интерес или

    * е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни искове;

  

  

 * В съответствие с член 18 от ОРЗД ​​имате право да поискате да се ограничи обработването на вашите лични данни, ако * оспорвате коректността на данните;

    * обработката е незаконна, но вие отказвате да я изтриете;

    * ние вече не се нуждаем от данните, но вие се нуждаете от тях, за да отстоявате, упражнявате или защитавате правни претенции или

    * Вие сте подали възражение срещу обработката в съответствие с член 21 от ОРЗД;

  

  

 * В съответствие с член 20 от ОРЗД ​​имате право да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат или да поискате те да бъдат предадени на друго отговорно лице;

 * Съгласно член 77 от ОРЗД ​​правото на жалба до надзорен орган. Като правило можете да се свържете с надзорния орган на обичайното ви местожителство или работа или със седалището на нашата компания.

 

Ако имате някакви въпроси относно събирането, обработката или използването на вашите лични данни, информация, поправка, ограничаване или изтриване на данни, както и оттегляне на съгласие или възражение срещу конкретна употреба на данни, моля, свържете се директно с нас, използвайки данните за контакт в нашия отпечатък.

 

надясно, за да

Доколкото обработваме лични данни, както е обяснено по-горе, за да защитим законните си интереси, които превишават нашите интереси, можете да възразите срещу тази обработка с ефект за в бъдеще. Ако обработката се извършва за целите на директния маркетинг, можете да упражнявате това право по всяко време, както е описано по-горе. Ако обработката се извършва за други цели, имате право да възразите само ако има причини, които произтичат от вашата конкретна ситуация.

 

След упражняване на вашето право на възражение, ние повече няма да обработваме вашите лични данни за тези цели, освен ако не можем да демонстрираме убедителни законни основания за обработването, които превишават вашите интереси, права и свободи или ако обработването на твърдението, упражняването или защитата на Обслужва правни искове.

 

Това не се прилага, ако обработката е за директен маркетинг. След това няма да обработваме личните ви данни за тази цел.

 

 

Политика за поверителност, създадена сrechtstexter.de [https://legal.trustedshops.com/legalwizard].

Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
Януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември
Няма достатъчно налични артикули. Остава само [max].
Преглед на списъка с желанияПремахване от списъка с желания
Пазаруване

Кошницата е празна.

Return To Shop

Добавете справка за поръчка Редактиране на бележка за поръчката
Оценявам корабоплаването
Добавете талон

Оценявам корабоплаването

Добавете талон

Кодът на талона работи на страницата за плащане